ศุจิกา https://waitingforyou.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=12-02-2012&group=8&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=12-02-2012&group=8&gblog=8 https://waitingforyou.bloggang.com/rss <![CDATA[น่านนนนนนนนนนนนนนนนนน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=12-02-2012&group=8&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=12-02-2012&group=8&gblog=8 Sun, 12 Feb 2012 9:49:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=11-01-2012&group=8&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=11-01-2012&group=8&gblog=7 https://waitingforyou.bloggang.com/rss <![CDATA[สวนเมืองพร...สวรรค์บนดิน...ถิ่นโคราช...(2) ^^]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=11-01-2012&group=8&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=11-01-2012&group=8&gblog=7 Wed, 11 Jan 2012 12:59:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=19-12-2011&group=8&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=19-12-2011&group=8&gblog=6 https://waitingforyou.bloggang.com/rss <![CDATA[สวนเมืองพร...สวรรค์บนดิน...ถิ่นโคราช...(1) ^^]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=19-12-2011&group=8&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=19-12-2011&group=8&gblog=6 Mon, 19 Dec 2011 11:22:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=17-12-2011&group=8&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=17-12-2011&group=8&gblog=5 https://waitingforyou.bloggang.com/rss <![CDATA[เสถียรธรรมสถาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=17-12-2011&group=8&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=17-12-2011&group=8&gblog=5 Sat, 17 Dec 2011 12:01:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=23-10-2011&group=8&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=23-10-2011&group=8&gblog=4 https://waitingforyou.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อฉันไป หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนกฐินน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม กับ ท่าน ว.วชิรเมธี (1) 20/10/11]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=23-10-2011&group=8&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=23-10-2011&group=8&gblog=4 Sun, 23 Oct 2011 20:06:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=13-10-2011&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=13-10-2011&group=7&gblog=2 https://waitingforyou.bloggang.com/rss <![CDATA[การตัดสินใจ.....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=13-10-2011&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=13-10-2011&group=7&gblog=2 Thu, 13 Oct 2011 9:00:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=01-10-2011&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=01-10-2011&group=7&gblog=1 https://waitingforyou.bloggang.com/rss <![CDATA[You are my s(e)oul...........]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=01-10-2011&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=01-10-2011&group=7&gblog=1 Sat, 01 Oct 2011 6:56:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=06-10-2011&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=06-10-2011&group=4&gblog=4 https://waitingforyou.bloggang.com/rss <![CDATA[Singapre Part 2~Oh...come rain come shine...^^]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=06-10-2011&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=06-10-2011&group=4&gblog=4 Thu, 06 Oct 2011 9:05:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=03-10-2011&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=03-10-2011&group=4&gblog=3 https://waitingforyou.bloggang.com/rss <![CDATA[Singapore-Part 1~ Oh...come rain come shine...^^]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=03-10-2011&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=03-10-2011&group=4&gblog=3 Mon, 03 Oct 2011 11:06:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=17-12-2008&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=17-12-2008&group=4&gblog=2 https://waitingforyou.bloggang.com/rss <![CDATA[HK]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=17-12-2008&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=17-12-2008&group=4&gblog=2 Wed, 17 Dec 2008 6:51:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=30-09-2011&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=30-09-2011&group=4&gblog=1 https://waitingforyou.bloggang.com/rss <![CDATA[MALAYSIA....here i am....^^]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=30-09-2011&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waitingforyou&month=30-09-2011&group=4&gblog=1 Fri, 30 Sep 2011 11:22:04 +0700